12:05 - Bakış Açısı
13:30 - İş Yaşamaya Gelince
14:00 - Haberler